Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

 

 1. Оцінювання невизначеності вимірювання маси тисячі насінин у акредитованих насіннєвих випробувальних лабораторіях. О.В. САМОЙЛІЧЕНКО, В.М. МОКІЙЧУК, Український метрологічний журнал, 1, 2023, 67-72.

https://doi.org/10.24027/2306-7039.1.2023.282627

 

 1. Influence of mineral fertilizers and planting density on the growth, development and yield of narrow-leaved lavender ( Lavandula angustifolia Mill)Pryvedeniuk N., Hlushchenko L.,Kotsyk T.,Shatkovskiy A.,Shatkovska K.,Shevchenko T. Agriculture Forestry, 69 issue 2 165-180, 2023, Podgorica https://doi:10.17707/AgricultForest.69.2.13

 

 1. Theory and Practice of Ensuring the Validity in Testing Laboratories, Mokiichuk, V., Samoilichenko, O., Zaporozhets, A. In: Eremenko, V., Zaporozhets, A. (eds) Advanced Information-Measuring Technologies and Systems I. Studies in Systems, Decision and Control, (2023). vol 439. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-40718-5_6

 

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

 

 1. Peculiarities of the technology of growing new potato varieties in the Polissia of Ukraine T. Kupriianova, Antonets,  O. Antonets Scientific,  Progress & Innovations, 26 (2), 27–33. doi: 10.31210/spi2023.26.02.05

 

 1. Optimisation of the density of chufa (Cyperus esculentus L.) plants in the Kyiv region Iryna Bobos, Oleksandr Komar, Ivan Fedosiy, Oleksandr Shemetun,  Plant and Soil Science, 14(3), 9-21 DOI: 10.31548/plant3.2023.09

 

 

 1. Скринінг перспективних гібридів картоплі за показниками посухостійкості. ПИСАРЕНКО Н. В., СИДОРЧУК В. І., ЗАХАРЧУК Н. А.

ГОРДІЄНКО В. В. Вивчення та охорона сортів рослин , 19 (1), 35–43. https://doi.org/10.21498/2518-1017.19.1.2023.277769

 

 1. Адаптивна здатність інтродукованих зразків картоплі за врожаєм в умовах полісся України. КОВАЛЬ В.С. Генетичні ресурси рослин. 31. 8-19. DOI: 10.36814/pgr.2022.31.01

 

 1. Селекційна цінність зразків генетичних ресурсів картоплі як джерел стійкостіl до грибкових хвороб. ГОРДІЄНКО В.В., ОЛІЙНИК Т.М., ВИНАР Л.М., Генетичні ресурси рослин. 31. 43-52. DOI: 10.36814/pgr.2022.31.01

 

 1. Оцінка сортів  картоплі  за  стійкістю до посухи в умовах Центрального Полісся України. ПИСАРЕНКО Н. В., СИДОРЧУК В. І., ЗАХАРЧУК Н. А., ОЛІЙНИК Т. М. Аграрні інновації. №17, 2023, 186-196. https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2023.17.27

 

 

 1. Вплив норм висіву льону-межеумку на структурні та врожайні показники. О.Ф.Тимчишин, Н.М. Рудавська, А.М. Шувар, Т.В. Шевченко Передгірне та гірське землеробство і тваринництво», 2023, вип.74 (2), с. 2-11

DOI: https://10.32636/01308521.2023-(74)-2-11

 

 1. Вплив агрофітоценозів на протиерозійну стійкість грунтів. С. Бегей, Т.Марцінко, Н.Карасевич, Т.Шевченко. Агронаука і практика, 2023,Вип.2 (3), с.17-23 DOI: https:// 32636/agroscience.2023-(2)-3-3

 

 1. Урожайність насіннєвої картоплі та ступінь ураження бульб ризоктоніозом залежно від способів протруєння. Вишневська О.В., Рязанцев М.В., Захарчук Н.А. Землеробство та рослинництво: теорія і практика Випуск 3 (9), 2023, С.87-98

doi: 10.54651/agri.2023.03.10

 

 1. Ідентифікація вихідного матеріалу картоплі за успадкуванням господарсько-цінних ознак і рівня гетерозису в умовах Центрального Полісся України. Писаренко Н. В., Захарчук Н. А. Таврійський науковий вісник, 2023, № 132, 174–191

https://doi.org/10.32782/2226-0099.2023.132.22

 

 1. Вплив робочих органів на пошкодження рослин картоплі, знищення бур’янів та формування гребенів. Рожнятовський А. О., Купріянов С. І., Лященко С. А., Марценюк Я. Ю. Механіка та автоматика агропромислового виробництва: загальнодержавний збірник, 2023. Вип. 3(117) с. 72–

 

 1. Удосконалення екологічно безпечної системи контролю грибних хвороб за вирощування на основі органічного землеробства.Тактаєв Б. А.,Олійник Т. М.,Подберезко І.  М. Фітосанітарна безпека, 2023, вип. 69 Стр. 187-194

DOI: 10.36495/PHSS.2023.69.187-194

 

 1. Створення селекційного матеріалу картоплі, стійкого до хвороб, із комплексом основних господарсько‑цінних ознак. Тактаєв Б. А., Фурдига М. М,Подберезко І. М.,Олійник Т. М., Подгаєцький А.А, Чередниченко Л.М. Вісник Сумського НАУ. Серія Агрономія і біологія, 2023. 3(53),  С. 91-98.  DOI: https://doi.org/10.32782/agrobio.2023.3

 

 1. Селекція картоплі на стійкість до фітофторозу. Тактаєв Б. А., Фурдига М.М, Подберезко І. М.,Олійник Т. М., Подгаєцький А.А. Вісник Сумського НАУ. Серія Агрономія і біологія, 2023. 4(54), С. 96-102. DOI: https://doi.org/10.32782/agrobio.2023.4

 

 

 1. Оцінка сортів картоплі за посухостійкістю екологічною пластичністю, адаптивністю і споживчими якостями при ранніх строках обліку. Писаренко Н. В., Сидорчук В. І., Захарчук Н. А. Овочівництво і баштанництво, 2023, № 74

 

 1. Вивчення гібридного потомства картоплі за характером прояву кількісних і якісних ознак. Писаренко Н. В., Сидорчук В. І., Захарчук Н. А.Фурдига М. М. Агробіологія, 2023, № 2, С. 88–99, doi: 10.33245/2310-9270-2023-183-2-88-99

 

 

 1. Виділення джерел стійкості серед вихідного селекційного матеріалу картоплі проти стеблової нематоди. Писаренко Н. В., Захарчук Н. А., Гордієнко В. В. Фітосанітарна безпека, 2023, вип. 69 Стр. 165-182 DOI: 36495/PHSS.2023.69.165-182

 

 1. Пошук джерел стійкості картоплі проти збудника раку Synchytrium endobioticum (Schilb.) Зеля А.Г., Зеля Г.В., Олійник Т.М., Писаренко Н.В., Захарчук Н.А.. Фітосанітарна безпека, 2023, вип. 69 С. 228-253 DOI: 36495/PHSS.2023.69.228-253

 

 

 1. Нематодостійкі сорти картоплі. О. І. Борзих, Б. А. Тактаєв, Н. В. Писаренко, І. М. Подберезко, Д. Д. Сігарьова, Т. І. Бондар Карантин і захист рослин, 2023, № 4, стор. 3-8 DOI: https://doi.org/10.36495/2312-0614.2023.4.3-8

 

 1. Вплив на водно-фізичні властивості ґрунту ширини міжрядь та площі механічного навантаження. Лященко С. А., Купріянов С. І., Рожнятовський А. О., Демкович Я. Б., Ткаченко І. М. Фітосанітарна безпека, 2023, вип. 69, С. 232-241DOI: 36495/PHSS.2023.69.232-241

 

 

 1. Вплив препаратів системи квантум на біометричні показники рослин картоплі. Лященко С. А., Рожнятовський А. О., Марценюк Я.Ю., Купріянов С. І. Агробіологія, 2023. № 2, С. 42-49.

doi: 10.33245/2310-9270-2023-183-2-42-49

 

 

Монографії

 1. «Стан і завдання наукового забезпечення управління ґрунтовими ресурсами на етапі збройної агресії та післявоєнного відновлення» Заришняк А.С., Балюк С.А., Кучер А.В., Пліско І.В., Солоха М.О., Соловей В.Б., Смірнова К.Б., Анісімова О.В., Момот Г.Ф., Шимель В.В., Шевченко Т.В., Ревтьє-Уварова А.В., Залавський Ю.В., Лебедь В.В., Левін А.Я. ДВ «Аграрна наука», 2023, 168 с.

DOI: 10.31073/978-966-540-590-0

 

Підручники та навчальні посібники

1.Термінологічний словник-довідник з фітопатології: навч.посібник М.М. Фурдига,С.В. Станкевич, В.М. Положенець, Л.В. Немерицька,

І.А. Журавська, Житомир: Видавництво «Рута», 2023, 120 с.

 1. Методика визначення посівних якостей та післязбирального оцінювання прямого потомства насіннєвої картоплі.

Фурдига М.М.,Вишневська О.В., Олійник Т.М., Захарчук Н.А., Рязанцев М.В. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. 81 с.

 1. Методичні рекомендації з польового оцінювання насаджень насіннєвої картоплі. Фурдига М.М., Вишневська О.В.,

Олійник Т.М., Захарчук Н.А.,Самойліченко О.В. Вінниця : ТОВ «ТВОРИ», 2023. 123 с.

 

Публікації у науково-інформаційному бюлетені завершених розробок «Аграрна наука – виробництву»

 • Новий високопродуктивний сорт картоплі Медея. (Оригінатор – Інститут картоплярства НААН) Фурдига М.М.,

Тактаєв Б.А.,Осипчук А.А., Чередниченко Л.М.,Томаш А. І. 2023, № 1, С. 22.

2.Новий нематодостійкий сорт картоплі – Родинна. (Оригінатор – Інститут картоплярства НААН) Фурдига М.М.,Тактаєв Б.А., Осипчук А.А.,Чередниченко Л.М.,Томаш А. І.,Подберезко І. М., Ямковий В.Ю. 2023, № 2, С. 12‑13.

 1. Сорт картоплі Альянс як засіб контролю агресивних патотипів раку картоплі (Synchytrium endobioticum Schilb.)

(Оригінатор – Інститут картоплярства НААН) Фурдига М. М.,Тактаєв Б. А.,Олійник Т. М., Подберезко І. М., Писаренко Н. В.,Сидорчук В. І. 2023, № 4, С. 17.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=389508314035797&set=pcb.389508344035794

 

Методичні рекомендації, брошури

 

з/п

Назва методичних рекомендацій, брошур Автори Назва видавництва, місто, 2023, кількість сторінок
1 Прогноз фітосанітарного стану агроценозів Київської області та рекомендації щодо захисту рослин у 2023 році. Ткаченко Н.В.,

Поліщук С.В,

Подберезко І.М.,

Тактаєв Б.А.,

Олійник Т.М. та ін.

За редакцією: І. Василенко

Науково-виробниче видання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва. Управління фітосанітарної безпеки), м. Київ, 2023, 158 с. (електронна версія). (С. 101-116).
2 Прогноз фітосанітарного стану агроценозів України та рекомендації щодо захисту рослин у 2023 році. Бахмут О.О.,

Власова О.Г.,

Подберезко І.М.,

Тактаєв Б.А.,

Олійник Т.М. та ін.

За редакцією: В.В. Сідляренко, В.М. Чайковського

Науково-виробниче кидання Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Департамент фітосанітарної безпеки, контролю в сфері насінництва та розсадництва. Управління фітосанітарної безпеки., м. Київ, 2023, У 2‑х частинах (1‑ 1‑148 с., 2‑ 149‑285), електронна версія (С. 149-167).
3 Елементи системи захисту рослин картоплі від грибних хвороб за вирощування на основі органічного землеробства в зоні Полісся України

 

Б.А. Тактаєв,

І.М. Подберезко; С.А. Лященко;

Л.М. Чередниченко;

 

НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 44 с.
4 Елементи сортової технології вирощування картоплі за зміни природно кліматичних умов Полісся України Я.Ю. Марценюк,

Н.А. Захарчук

С.А. Лященко,

А.О. Рожнятовський,

С.І. Купріянов

НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 28 с.
5 Технології вирощування та зберігання нових сортів картоплі, призначених до переробки С.А Лященко

А.О Рожнятовський,

С.І Купріянов

Я.Б. Демкович

О.П. Калдараш

І.І. Студзінська

НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 34 с.
6 Техніко-технологічне забезпечення фітомодуля для відтворення добазового матеріалу картоплі. С.А Лященко

А.О Рожнятовський,

С.І Купріянов

Я.Б. Демкович

О.П. Калдараш

І.І. Студзінська

НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 24 с.
 

7

Методика оцінки передселекційного та селекційного матеріалу картоплі на стійкість до вірусних хвороб  Фурдига  М.М.,  Тактаєв Б.А., Подберезко І.М.,  Ямковий В.Г., Чередниченко Л.М.

 

НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023,
8 Особливості технології вирощування батату (Ipomoea batatas L.) в умовах Полісся України В.В. Гордієнко, Л.М. Винар НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 34 с.
9. Формування якісних та кількісних показників оздоровленої добазової насіннєвої картоплі Вишневська О.В., Рязанцев М.І., Тимко Л.В., Левківський І.В. НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 49 с.
10. Діагностика вірусних, віроїдних хвороб та сортотиповості  методом ПЛР реакції Олійник Т.М., Бобровницький Ю.А., Шпак В.А. НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 49 с.
11. Шляхи удосконалення ефективності маркетингової діяльності підприємства галузі картоплярства та реалізації науково-технічної продукції. Шмунь С.А., Фурдига М.М., Маруда М.Ю., Шевченко Т.В. НААН, Ін-т картоплярства. – Немішаєве, 2023, 27 с.

 

 

ТЕЗИ

Шевченко Т.В. Продуктивність картоплі залежно від насичення сівозмін культурою на грунтах Полісся України / Modern science: innovations and prospects. Proceedings of the 16th International scientific and practical conference. SSPG Publish. Stockholm, Sweden. 2022. Pp. 13-18. URL: https://sci-conf.com.ua/xvi-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-science-innovations-and-prospects-11-13-12-2022-stokgolm-shvetsiya-arhiv/.

 

Шевченко  Т.В. Формування у майбутніх фахівців аграрного сектору досвіду щодо запровадження сівозмін короткої ротації і беззмінної культури картоплі як один із аспектів їх професійного становлення «Current modernization problems of agracultural education in Ukraine and EU  conferens» Latvia, 19 december 2022 – 29 january 2023.

http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/category/conf/2

 

Work with potato genetic resources in Ukraine “Natural sciences in the dialogue of generations”, national conference  (2023 ; Chişinău). The National Conference with international participation”Natural sciences in the dialogue of generations”, September 14-15, 2023 : Abstract Book / scientific committee: Duca Maria (chair) [et al.]. – Chişinău : CEP USM, 2023. p. 28 : http://agarm.md

Samoilichenko O., Mokiichuk V. Measurement uncertainty evaluation during seed certification tests p. 61-62

https://mte.nure.ua/pdf/scientific/um_2023.pdf

 

А. В. НОВИЦЬКИЙ, І. С. ХАРЬКОВСЬКИЙ, Я. В. БОВКУН, Передумови підвищення надійності зернових кормодробарок роторного типу Збірник тез доповідей Х Міжнародної науково-технічної конференції з нагоди 116-ї річниці від дня народження доктора технічних наук, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, віцепрезидента УАСГН КРАМАРОВА Володимира Савовича (1906-1987)«КРАМАРОВСЬКІ ЧИТАННЯ» м. Київ / МОН України, Національний університет біоресурсів і природокористування України. К.: Видавничий центр НУБіП України. 2023. С. 46-48

file:///C:/Users/User/Downloads/1Proceedings_of_the_%D0%A5_International_Scientific_and_Technical_Conference_Tezy_February_23%E2%80%9324_2023.pdf

Продеус О. В., Харьковський І. С. Новицький А. В., Юрчук М. В. Нові технічні рішення повітряних фільтрів для забезпечення надійності ДВЗ. Збірник тез доповідей VІ Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобільний транспорт та інфраструктура» (19–21квітня 2023 року). Національний університет біоресурсів і природокористування України. Київ. 2023. С. 192-195 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/zbirnik_tez_ati_2023.pdf

 

Писаренко Н.В., Сидорчук В.І «Оцінка сортів картоплі на стійкість до посухи в умовах нестійкого клімату» С. 229-235. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 28лютого – 1 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С. 229-235 с.

https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/tom1-28-02-2023.pdf

 

Писаренко Н.В., Сидорчук В.І «Сворення скоростиглого гібридного матеріалу і сортів картоплі в умовах Центрального Полісся» с. 235-242. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VIІI наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2023», 28лютого – 1 березня 2023 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН: у 2 т. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2023. Т. 1. С. 229-235

https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/tom1-28-02-2023.pdf

 

Купріянова Т.М., Макарчук Н.В. «Регулювання біологічного спокою мінібульб оздоровлених сортів картоплі за цілорічного їх вирощування в контрольованих умовах» с. 184-186. Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної

науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: БНАУ, 2023. https://science.btsau.edu.ua/sites/default

 

Писаренко Н. В., Сидорчук В. І., Гордієнко В. В. «Якісні показники вітчизняних сортів картоплі традиційних для Центрального Полісся України». С. 75-79. Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної

науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: БНАУ, 2023. https://science.btsau.edu.ua/sites/default

 

Марценюк Я. Ю., Лященко С. А., Захарчук Н. А. «Урожайність сортів картоплі залежно від препаратів з рістрегулюючою дією» С. 176-179. Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: БНАУ, 2023. https://science.btsau.edu.ua/sites/default

 

.Лященко С. А., Купріянов С. І., Рожнятовський А. О., Рустамова О. М. «Лампи різного спектру випромінювання та їх вплив на сорти картоплі» С.174-176

Аграрна освіта і наука: досягнення та перспективи розвитку: матеріали ІV Міжнародної

науково-практичної конференції (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: БНАУ, 2023. https://science.btsau.edu.ua/sites/default

 

Гордієнко В.В. «Збереження та використання генофонду картоплі в Україні» с. 91-93 Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур матеріали . XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне,21 квітня 2023 р.) / НААН, МІП ім. В.М. Ремесла, Міністерство аграрної політики і продовольства України, Інститут експертизи сортів рослин.

http://confer.uiesr.sops.gov.ua

 

Писаренко Н.В. «Дослідження кореляційних звязків між кількісними і якісними ознаками у гібридному потомстві та батьківських форм картоплі» с. 97-98. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур матеріали . XI Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне,21 квітня 2023 р.) / НААН, МІП ім. В.М. Ремесла, Міністерство аграрної політики і продовольства України, Інститут експертизи сортів рослин.

http://confer.uiesr.sops.gov.ua

 

І.В. Левківський, Ю.А. Броварський «Вплив наночастинок NI  на ДНКа профіль картоплі» С. 64-65 Прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». ХVІ конференція молодих вчених . Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. https://drive.google.com/file/d/1KCFg2LqdceFQRIgvu-BPaEA_-oQK5Z4-/view

 

Н.В. Писаренко, В.І. Сидорчук, Н.А. Захарчук «Дослідження характеру успадкування продуктивності та вмісту крохмалю в перспективному гібридному потомстві картоплі»  С. 66-68 Прикладні та освітні аспекти фізіології, генетики, біотехнології рослин і мікроорганізмів». ХVІ конференція молодих вчених . Інститут фізіології рослин і генетики НАН України.

https://drive.google.com/file/d/1KCFg2LqdceFQRIgvu-BPaEA_-oQK5Z4-/view

 

Писаренко Н.В., Тимко М.Г «Оцінка споживчих якостей сортів картоплі на основі сенсорних аспектів» . «Формування інноваційних агротехнологій в умовах змін клімату для забезпечення сталого розвитку агропромислового комплексу України : збірник матеріалів Міжнародної науково–практичної конференції молодих вчених, присвяченої до Дня науки в Україні (м. Одеса, 18–19 травня 2023 року). – Одеса : Олді+, 2023. С.134-136

https://icsanaas.com.ua/wp-content/uploads/2023/06.pdf

 

Купріянова Т.М., Макарчук Н. В. «Тривалість періоду спокою мікробульб різних сортів картоплі залежно від способу зберігання»  Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і науково-педагогічних працівників. м. Умань, 24 травня 2023 р. https://www.udau.edu.ua/

 

Марценюк Я. Ю. «Дослідження впливу регуляторів росту на поширення та розвиток хвороб картоплі» Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2023 р., сел. Селекційне Харківської обл.) /Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/zbirnik-tez-25-05-2023.pdf

 

Писаренко Н.В., Сидорчук В.І., Захарчук Н.А «Вивчення ефекту гетерозису та успадкування кількісних і якісних ознак в перспективних гібридів картоплі» с. 132-140. Теоретичні і практичні аспекти розвитку галузі овочівництва в сучасних умовах: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (25 травня 2023 р., сел. Селекційне Харківської обл.)

Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/zbirnik-tez-25-05-2023.pdf

 

Зеля А.Г., Зеля Г.В., Олійник Т.М. Відбір сортів картоплі стійких проти раку Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Perс. Продовольча та екологічна безпека в умовах війни та повоєнної відбудови: виклики для України та світу: мат. Міжн. наук.-практ. конф., секція 2: Післявоєнне відновлення рослинних ресурсів та екологічна безпека країни (м. Київ, 25 трав. 2023 р.). Київ, 2023, с. 426-428 https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u381/materiali_dopovidey.pdf

 

Б. А. Тактаєв, М. М. Фурдига, І. М. Подберезко «Нові сорти картоплі стійкі до абіотичних факторів»  Plant Stress and Adaptation: Abstracts of the Second International Scientific Conference, dedicated to the 125th anniversary of the birth of Prof. F.P. Matskov (Kharkiv, 7-8 June 2023). Kharkiv, 2023. p.165-166

[Electronic edition] https://yuriev.com.ua/assets/files/konferencii/plants_stress_adaptation_book.pdf

 

Лященко С., Купріянов С., Рожнятовський А., Ткаченко І., Марценюк Я. Ріст і розвиток рослин картоплі залежно від застосованих препаратів. Інноваційні екологобезпечні технології рослинництва в умовах воєнного стану: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 31 серпня 2023 року). 2023. С. 102–105 https://agroeco.org.ua/vydannya/materiali-ii-vseukrainskoi-naukovo-praktichnoi-konferencii-innovacijni-ekologobezpechni-tehnologii-roslinnictva-v-umovah-voiennogo-stanu/

 

Тактаєв Б. А., Фурдига М. М., Подберезко І. І. Ефективність відбору господарсько цінних гібридів картоплі в популяціях різних комбінацій схрещувань. Генетика та селекція сільськогосподарських культур – від молекули до сорту: матеріали VІ інтернет-конференції молодих учених (м. Київ, 7 вересня 2023 р.) / НААН, СГІ-ННЦ, Мінагрополітики, Укр. ін-т експертизи сортів рослин. 2023. С.28–29. http://sgi.in.ua/data/documents/vidannya-institutu/materiali-konferencii/materiali_konferencii_7.pdf

 

Лященко С. А., Купріянов С. І., Рожнятовський А. О., Марценюк Я. Ю., Ткаченко І. М. Кулінарний тип та придатність до переробки на картоплю фрі і чипси нових сортів селекції Інституту картоплярства. 100-річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня 2023 р., м. Київ) / Мінагрополітики, Український інститут експертизи сортів рослин. 2023.  С.72–73. https://events.sops.gov.ua/uploads/ZbirnykHundred.pdf

 

Сідакова О. В. Випробування гібридів картоплі настійкість до потемніння м’якоті бульб.100-річчя формування національних сортових рослинних ресурсів України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (29 вересня 2023 р., м. Київ) / Мінагрополітики, Український інститут експертизи сортів рослин. 2023.  С.104.

https://events.sops.gov.ua/uploads/ZbirnykHundred.pdf

 

Писаренко Н. В., Захарчук Н. А., Собран В. М. Виділення джерел стійкості картоплі проти основних збудників грибних хвороб. Актуальні питання сьогодення та післявоєнного відновлення сільського господарства й екології: експертно-аналітичні складові формування продовольчої стратегії України: збірник матеріалів за підсумками науково-практичної конференції з нагоди 20-річчя УЛЯБП АПК НУБіП України (смт Чабани, 2 жовтня 2023 р.). К.: НУБіП України, 2023. С.143–145.

http://quality.ua/wp-content/uploads/2023/10/zbirnik.mat_.konf_ulyabp_2023.pdf

 

Бобровницький Ю. А., Шпак В. А., Олійник Т.М. Чутливість діагностики генномодифікованої картоплі (Solanum tuberosum (L.)) за маркерами 35S та NOS.  Інноваційні розробки молоді в сучасному овочівництві: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції (05 жовтня 2023 р., сел. Селекційне Харківської обл.) / Інститут овочівництва і баштанництва НААН. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2023. С.11–15. https://ovoch.com/ua/naukovi-vidannya/zbirniki-tez/

 

Писаренко Н.В., Тимко М.Г., Захарчук Н.А.  Посухостійкість вихідного селекційного матеріалу у різних фенологічних фазах розвитку картоплі. Актуальні проблеми генетики, біотехнології та біохімії рослин: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140 річчю з дня народження академіка Андрія Сапєгіна (1883–1946), ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера (19 жовтня 2023 р. / СГІ–НЦНС. – м. Одеса, Україна): Одеса: СГІ–НЦНС, 2023. С. 108–110. https://sgi.in.ua/data/documents/vidannya-institutu/materiali-konferencii/materiali_konferencii_8.pdf

 

Левківський І.В., Вишневська О.В. Противірусні властивості наночастинок нікелю за використання в добазовому насінництві вихідного насіннєвого матеріалу картоплі в штучних умовах. Актуальні проблеми генетики, біотехнології та біохімії рослин: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140 річчю з дня народження академіка Андрія Сапєгіна (1883–1946), ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера (19 жовтня 2023 р. / СГІ–НЦНС. – м. Одеса, Україна): Одеса: СГІ–НЦНС, 2023. С.67–69. https://sgi.in.ua/data/documents/vidannya-institutu/materiali-konferencii/materiali_konferencii_8.pdf

 

Олійник Т.М., Шпак В.А., Бобровницький Ю.А. Оздоровлення сортів картоплі in vitroза використання рибавірину та інозину пронобексу (гропринозин). Актуальні проблеми генетики, біотехнології та біохімії рослин: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 140 річчю з дня народження академіка Андрія Сапєгіна (1883–1946), ботаніка, цитолога, генетика, селекціонера (19 жовтня 2023 р. / СГІ–НЦНС. – м. Одеса, Україна): Одеса: СГІ–НЦНС, 2023. С.52–54.

https://sgi.in.ua/data/documents/vidannya-institutu/materiali-onferencii/materiali_konferencii_8.pdf

 

Н. В. Писаренко, Н. А. Захарчук, М. М. Фурдига. Формування продуктивності перспективних гібридів картоплі за різних погодних умов в зоні Центрального Полісся України.  Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: виклики і шляхи розвитку в умовах війни і повоєнної відбудови» (с. Оброшине, 23 листоп. 2023 р.). Львів-Оброшине, 2023. С.100 –104.

https://drive.google.com/file/d/1Y3jSB9B5iM6_kRfgqr5CLA8rc2b9Rxyv/view

 

С. А. Лященко, І. І. Студзінська, О. П. Калдараш, Р. І. Гриник. Вплив препаратів Солютин і Санрайз на морфологічні показники рослин, урожайність та структуру бульб картоплі. Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: виклики і шляхи розвитку в умовах війни і повоєнної відбудови» (с. Оброшине, 23 листоп. 2023 р.). Львів-Оброшине, 2023. С. 74–76.

https://drive.google.com/file/d/1Y3jSB9B5iM6_kRfgqr5CLA8rc2b9Rxyv/view

 

І. В. Левківський, О. В. Вишневська, О. П. Пікіч, М. В. Рязанцев. Продуктивність та ураження вірусними хворобами насіннєвої картоплі залежно від обробок препаратом Аватар2-захист, мінеральною олією Олемікст84  та десикації картоплиння. Матеріали ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Актуальні проблеми агропромислового виробництва України: виклики і шляхи розвитку в умовах війни і повоєнної відбудови» (с. Оброшине, 23 листоп. 2023 р.). Львів-Оброшине, 2023. С.62– 63. https://drive.google.com/file/d/1Y3jSB9B5iM6_kRfgqr5CLA8rc2b9Rxyv/view