Публікації у виданнях, що індексуються базами Web of Science чи Scopus

 

1. Fedosiy, I. Bobos, І.Zavadska,O. Komar, O.Tonkha, O. Furdyha, M. Polishchuk, S. Arak, Margus Olt, Jüri. Research into properties of blue melilot and fenugreek cultivated using different sowing times. Agronomy Research, 2022, 20 (1), 103–123,

https://doi.org/10.15159/AR.22.005

 

 1. Bondus R.О., KharchenkoYu.V., Furdyha M.M., Mishchenko L.T., Podhaietskyi A.A., Hordienko V.V., Hordienko O.V., Koval V.S. Polymorphism of the available potato gene pool for resistance to abiotic and biotic factors of the environment and its practical use. The Journal of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series “Biology”, 2022, 38, 4–13.

DOI: https://doi.org/10.26565/2075-5457-2022-38

 

3.Іrina Bobos, Ivan Fedosiy, Oksana Zavadska, Oleksandr Komar, Oksana Tonkha, Mykola Furdyha and Adolfs Rucins.  Impact of Sowing Dates on the Variability of Different Traits of Fenugreek.  Rural Sustainability Research, 2022, 47 (342), 37–46. DOI: https://doi.org/10.2478/plua-2022-0006

 

 1. Tatiana Sonets, Mykola Furdyha, Characteristics of potato varieties according to adaptability parameters researched in the forest zone of Ukraine. AgroLife Scientific Journal. 2022, 11 (2), 174–182.

doi:10.17930/AGL2022223

5.Oksana Puzniak, Natalia Hrynchyshyn, Tetiana Datsko, Sylwia Andruszczak, Bohdan Hulko. Consequences of the Long-Term Fertilization System Use on Physical and Microbiological Soil Status in the Western Polissia of Ukraine. Agriculture 2022, 12(11), 1955.

https://doi.org/10.3390/agriculture12111955

 

6.Didukh V., Yaheliuk S., Artyukh T, Albota D., Holiy O. Decrease of elastic properties of oleanginous flax residues by decortication. INMATEH-Agricultural Engineering. 2022. 67(2), 285–292.

https://doi.org/10.35633/inmateh-67-29

 

7.Pasternak I., Sulym H., Holii O. Thermoelasticity and effective properties of solids containing flexible and deformable thread-like inhomogeneities. International Journal of Engineering Science. 2022. 178. 103729.

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57782138100

 

 

 

 

Публікації у виданнях категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України

 

1.Фурдига М.М. Адаптивна здатність та потенційні властивості сортів картоплі селекції Інституту картоплярства НААН Аграрні інновації, 2022, 12, 103-109 https://doi.org/10.32848/agrar.innov.2022.12.16

 

 1. Фурдига М.М. Оцінка вихідного селекційного матеріалу за стійкістю проти кільцевої гнилі та дитиленхозу. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2022, Вип. 72 (1), С. 91-104

DOI: 10.32636/01308521.2022-(72)-1-7

 

 1. Б.А. Тактаєв, І.М. Подберезко, М.М. Фурдига, Т.М. Олійник, Д.Д. Сігарьова. Ефективність використання бакових сумішей фунгіцидів з регуляторами росту та мікродобривом у контролюванні фітопатогенів в агроценозах картоплі. Фітосанітарна безпека. 2022. Вип. 68. С. 182-196. https://doi.org/10.36495/1606-9773.2022.68.182-196

 

 1. М.М. Фурдига, Н.В. Вороб’ївська, А.Л. Ярошенко Оцінка економічної ефективності нових сортів картоплі як об’єктів інтелектуальної власності. Економіка АПК, 2022. Т. 29, № 4, С. 22-28

https://doi.org/10.32317/2221-1055.202204022

 

5.М.М. ФУРДИГА. Створення селекційного матеріалу картоплі ранніх термінів дозрівання. Таврійський науковий вісник.  2022. № 127. С.166-178 https://doi.org/10.32851/2226-0099.2022.127.21

 

 1. Писаренко Н. В., Сидорчук В. І., Захарчук Н. А. Вивчення адаптивної здатності сортів картоплі за ознакою «врожайність» в умовах Центрального Полісся. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2022, Вип. 71 (1), С. 123-140. DOI: 10.32636/01308521.2022-(71)-1-8

 

 1. Писаренко Н.В., Сидорчук В.І., Захарчук Н.А. Екологічна пластичність, стабільність гомеостатичності та селекційної цінності за ознакою урожайності нових сортів картоплі. «Землеробство та рослинництво: теорія і практика». 2022, Вип. 3 (5). С.91-101.  doi: 10.54651/agri.2022.03.08
 2. Гордієнко В.В., Олійник Т.М., Винар Л.М. Селекційна цінність зразків генетичних ресурсів картоплі як джерел стійкостіl до грибкових хвороб. Генетичні ресурси рослин. 31. 43-52. DOI: 10.36814/pgr.2022.31.01.

 

 1. О. В. Вишневська, В. П. Дмитренко, Н. А. Захарчук, І. В. Левківський. Урожайність насіннєвої картоплі та накопичення вірусної інфекції залежно від застосування препарату на основі мінеральної олії SunSpray11E та десикації картоплиння. Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. 2022, Вип. 72 (2), С. 125-138. DOI: 10.32636/01308521.2022-(72)-2-7

 

Монографії

 

1.Колективна монографія Яке майбутнє сільськогосподарських кооперативів?: кол. монографія / за ред. В.Зіновчука. Житомир : Поліський національний університет, 2022. 275 с..Соколова А.О. Розділ “Сільськогосподарська кооперація на Волині: історичний досвід та сучасні реалії”, с. 140-153) (0,45 ум. друк. арк.)

 

 1. Колективна монографія

Development trends of the world agriculture in the XXI-st century: the view of the modern scientific community: Scientific  monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 315 с. Савчук П.П., Соколова А.О., Поліщук М.О., Гонта Н.А. Розділ “Сучасні реалії та оцінювання децентралізаційних перетворень на сільських територіях: регіональний аспект”, с. 234-257 (0,98 ум. друк. арк.).

 

 1. Фрикційні полімеркомпозити з комплексом керованих властивостей. / Луцьк: Іванюк В.П., 2022. 136 с. Савчук П.П., Кашицький В.П., Савчук Л.А., Люшук О.М. (8,56 ум. друк. арк).

 

 

Підручники та навчальні посібники

 

 1. І.О. Федосій, О.О. Комар, М.М. Фурдига, Н.А. Захарчук. КАРТОПЛЯРСТВО: навчальний посібник. 2022. Київ : ФОП Ямчинський О.В. 382 с.

 

Публікації у науково-інформаційному бюлетені завершених розробок «Аграрна наука – виробництву»

 1. Захист картоплі від хвороб і шкідників з використанням інсектно-фунгіцидних протруйників. Фурдига М.М.,Тактаєв Б.А., Подберезко І.М. 2022. №3, С. 19-20.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=389516557368306&set=pcb.389508004035828

 

ТЕЗИ

Фурдига М.М., Тактаєв Б.А., Чередниченко Л.М., Подберезко І.М.              « Оцінка вітчизняних сортів та селекційного матеріалу картоплі на стійкість до альтернаріозу на природному інфекційному фоні». Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції « Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин» присвяченої 125-річчю з дня народження видатного вченого фітопатолога та селекціонера-імунолога Шевченка Василя Миколайовича ( 10–11листопада 2022 р.)  С.110–111. https://bio.gov.ua/sites/default/files/documentation/zbirnyk_tez_konferenciyi.pdf

 

Олійник Т.М., Шпак В.М., Бобровницький Ю.А. “Чутливість методу біоіндикаторів для діагностики віроїда веретеновидності бульб картоплі”. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Селекція, генетика та біотехнологія сільськогосподарських рослин: досягнення, інновації та пе http://sgi.in.ua/data/documents/vidannya-institutu/materiali-konferencii/materiali_konferencii_6.pdf

 

Олійник Т. М.,  Сідакова О.В., Конишева І.М. Вплив препаратів римантадин та арбівір на ріст і розвиток рослин-регенерантів за оздоровлення сортів картоплі в культурі in vitro. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної online-конференції «Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин»,присвяченої 125-річчю з дня народження видатного вченого фітопатолога та селекціонера-імунолога ШЕВЧЕНКА Василя Миколайовича (10 листопада 2022 р., м. Київ) https://bio.gov.ua/sites/default/files/documentation/programa_konferenciyi1.pdf

 

Дмитренко В. П., Вишневська О. В., Пікіч О. П., Столярчук Л. В Подрушняк М.В. Урожайність насіннєвої картоплі залежно від застосування препарату на основі мінеральної олії Sunspray11е та десикації картоплиння. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування»,присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели. Полтавський державний аграрний університет. Навчально-науковий інститут агротехнологій, селекції та екології.  Полтава. 30 вересня 2022 р. С.65-68

https://dspace.pdau.edu.ua/server/api/core/bitstreams/45d97191-0cb2-4cb2-ac4d-01c42ccb26c1/content

 

Левківський І. В., Вишневська О.В., Столярчук Л.В. Урожайність та ураження вірусними хворобами насіннєвої картоплі залежно від застосування препарату «Аватар-2 захист» та наночастинок нікелю (Ni). «Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану» Інститут агроекології і природокористування Сквирська дослідна станція органічного виробництва Всеукраїнська науково-практична конференція  10 серпня 2022 р. Київ-Сквира,С.95-98. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/pdf/zbirnyk_10082022.pdf С.95-98

 

Левківський І.В., Вишневська О.В., Столярчук Л.В., Подрушняк М.В.

Насіннєва продуктивність базової насіннєвої картоплі залежно видалення картоплиння та застосування біопрепарату Аватар-2 захист.II-а Всеукраїнська наукова конференція ефективність агротехнологій в зоні Полісся України м. Житомир-2022. 17–18 листопада 2022 року С.28-31. https://zhatk.zt.ua/wp-content/uploads/2023/01/zbirnik-17.11.223.pdf

 

Марценюк Я., Захарчук  Н., Сафронова Л., Бородай В. Вплив біопрепаратів та антистресинів на продуктивність картоплі в Поліссі України. Екологобезпечні технології в рослинництві в умовах воєнного стану: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ-Сквира, 10 серпня 2022 року). 2022. С. 111-113 https://agroeco.org.ua/category/vydannya/page/6/

 

Писаренко Н.В., Сидорчук В.І. Оцінка перспективних гібридів і сортів картоплі за показниками водного режиму в умовах Центрального Полісся. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 1-2 березня 2022 р., с. Крути, Чернігівська обл.) / ДС «Маяк» ІОБ НААН. Обухів: Друкарня ФОП Гуляєва В.М., 2022. 444 с.(С. 315-318)

https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/zbirnik-tez-25-05-2023.pdf

 

Писаренко Н.В., Сидорчук В.І. Оцінка адаптивної здатності перспективних гібридів і сортів картоплі за ознакою врожайність в умовах центрального Полісся. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (с. Центральне, 29 квітня 2022 р.) / НААН, МІП ім.. В.М. Ремесла, М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Укр. Ін.-т експертизи сортів рослин. , 2022. 130с. (С.84-85)  http://confer.uiesr.sops.gov.ua

 

Писаренко Н. В., Сидорчук В. І. Аналіз селекційної роботи Поліського дослідного відділення зі створення нових сортів картоплі різних груп стиглості. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан, досягнення та перспективи аграрної науки і виробництва в умовах євроінтеграції» (с. Оброшине, 2–3 червня 2022 р.). Львів-Оброшине, 2022. 152 с.(86-90)  https://isgkr.com.ua/images/sampledata/Tezy/Tezy%202022_2.pdf

 

ZELYA A.G. , OLIYNYK T.M. , ZELYA G.V., PYSARENKO N.B., STOYANOVA K.YE. , KUVSHYNOV O.YA. CHOICE OF RESISTANCE SOURCES OF POTATO TO WART Synchytrium endobioticum (SCHILBERSKY) PERCIVAL. Abstract book includes materials presented as oral communications or posters at the Scientific International Symposium “Advanced Biotechnologies – Achievements and Prospects” (VIth Edition), held on 3-4 October, 2022 in Chisinau, Republic of Moldova.Р.247-252 https://doi.org/10.53040/abap6.2022.83

 1. 12. Писаренко Н.В., Сидорчук В.І., Гордієнко В.В. Пошук джерел стійкості картоплі проти збудника парші звичайної. Всеукраїнську науково-практичну online-конференцію «Проблеми і перспективи фітоімунітету в селекції рослин», присвячену 125-річчюз дня народження видатного вченого фітопатолога та селекціонера-імунолога ШЕВЧЕНКА Василя Миколайовича 10 листопада 2022 р.  м. Київ. С.81-83

https://bio.gov.ua/sites/default/files/documentation/zbirnyk_tez_konferenciyi.pdf

 

Писаренко Н. В., Сидорчук В. І. Напрямки та перспективи використання нових сортів картоплі української селекції. Матеріали XIII науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні напрямки та проблематика у технологіях вирощування продукції рослинництва» / Редкол.: В.В. Гангур (відп. ред.) та ін. Полтавський державний аграрний університет, 2022. С. 8-10 (104 с.)  https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/node/10290/zbirnyktezredagovanyy.pdf

 

Писаренко Н. В., Сидорчук В. І. Вивчення адаптивної здатності перспективних гібридів і сортів картоплі. ІІ-а Всеукраїнська наукова конференція Ефективність агротехнологій в зоні Полісся України 17–18 листопада 2022 року. м. Житомир-2022.С 87-90.(115 с.)

https://phzt-journal.isgkr.com.ua/71-1/8.pdf

 

Бондус Р.О., Гордієнко В.В., Гордієнко О.В., Коваль В.С. Збереження та використання генофонду картоплі в Україні. Селекція, генетика та технології вирощування сільськогосподарських культур. Матеріали наук.-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів, 29 квіт.2022 р., с. Центральне, 2022. С.18.     http://confer/uiesr.sops.gov.ua

 

Бондус Р.О., Гордієнко В.В., Гордієнко О.В., Коваль В.С. Стратегія формування колекцій зразків генофонду картоплі в Україні. Овочівництво і баштанництво: історичні аспекти, сучасний стан, проблеми і перспективи розвитку: Матеріали VIIІ Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках VII наукового форуму «Науковий тиждень у Крутах – 2022», 1-2 березня 2022 р., с. Крути. 2022. С.128-142.          https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/ovochivnictvo-01-03-2022.pdf

 

Бондус Р. О., Гордієнко В. В., Гордієнко О. В.,. Коваль В. С. Використання генетичних ресурсів картоплі в Україні. Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, виробництво) : матеріали V-ї Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 110-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора Зеленського Михайла Олексійовича (Київ, 24-25 травня 2022 р.) / НУБІП України. 2022. С. 128–129. https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u167/zbirnik_tez_1.02.pdf

 

Писаренко Н.В., Сидорчук В.І., Гордієнко В.В. Оцінка перспективного вихідного селекційного матеріалу картоплі на стійкість проти стеблової нематоди. Захист рослин: наукові здобутки та перспективи досліджень: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю заснування Інституту захисту рослин НААН, 150-річчю від дня народження Поспєлова Володимира Петровича, 100-річчю від дня народження Арєшнікова Бориса Андрійовича, 90-річчю від дня народження Доліна Володимира Гдаліча(24—25 травня 2022 року).  К. : ІЗР НААН, 2022.  С. 128-130.

https://ipp.gov.ua/wp-content/uploads/tezi_konferentsiya-do-75-richchya-izr_07_06_2022.pdf

Гордієнко В.В. Адаптивне вирощування інтродукованих зразків картоплі в умовах Полісся України. Сучасні аспекти і технології у захисті рослин: матеріали Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Полтава, 24 листопада 2022 р.). Полтава: ПДАА, 2022. С. 70 – 73.

https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/academicdepartment/kafedra-zahyst-roslyn/zbirnykkonferenciyi22pdfcompressed.pdf

Ярослав МАРЦЕНЮК, Софія ЛЯЩЕНКО, Ольга РУСТАМОВА, Наталія ЗАХАРЧУК. Вплив агротехнічних прийомів на ріст і розвиток рослин картоплі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та педагогічних працівників. (18 травня 2022 року, м. Умань.). Умань, 2023. С. 38-40. https://www.udau.edu.ua/

 

Софія ЛЯЩЕНКО, Сергій КУПРІЯНОВ, Андрій РОЖНЯТОВСЬКИЙ, Ольга РУСТАМОВА. Вплив ламп різного спектру випромінювання на сорти картоплі. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та педагогічних працівників. (18 травня 2022 року, м. Умань.). Умань, 2023. С. 34-36. https://www.udau.edu.ua/

 

Віталій ШПАК. Екологобезпечні технології в рослиництві в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 серпня 2022 р.) Київ-Сквира с.166

https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/pdf/zbirnyk_10082022.pdf

 

Шпак В.А. Вплив методів діагностики в доборі зразків картоплі в технології оздоровлення IN VITRO. Екологобезпечні технології в рослиництві в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10 серпня 2022 р.). Київ-Сквира. https://www.agroeco.org.ua/wp-content/uploads/pdf/zbirnyk_10082022.pdf

 

Захарчук Н.А., Шмунь С.А. Правові аспекти використання сортів картоплі та їх насіння як об’єкта інтелектуальної власності. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті вченого-селекціонера в галузі баштанництва І.І. Колесника (29 листопада 2022 р., с. Олександрівка, Дніпропетровська обл., Україна) Дніпро 2022.С.185-187.       https://ovoch.com/assets/files/conference/tezu/zbirnik_tez_29_11_2022_.pdf