Збірник "Картоплярство"

За фахом:

  Сільськогосподарські науки, картоплярство

Тип видання:

  Міжвідомчий тематичний науковий збірник

Короткий опис:

  Основні напрямки та особливості розвитку галузі картоплярства в Україні

Рік заснування збірника:

  1970 р.

Проблематика:

  Подано результати досліджень із селекції, насінництва, технології виробництва картоплі. Висвітлено перспективи селекції картоплі, наведено характеристику міжвидових гібридів; розглянуто проблеми розвитку насінництва в галузі картоплярства, впливу ґрунтово-кліматичних умов вирощування картоплі на ріст, розвиток, урожайність, тощо; описано нові сорти.
  Збірник розрахований на вчених і спеціалістів-картоплярів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів та виробників різних форм власності.

Періодичність:

  1 раз на рік

Свідоцтво про реєстрацію:

  КВ № 1945 від 01.09.1995 р.

Мова видання:

  Українська

Редакційна колегія:

Відповідальний редактор: доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Бондарчук Анатолій Андрійович

Заступник відповідального редактора: кандидат сільськогосподарських наук Олійник Тетяна Миколаївна
Відповідальний секретар: кандидат біологічних наук Захарчук Наталія Анатоліївна

Перекладач: Корж Вікторія Віталіївна

Колтунов Віктор Андрійович доктор сільськогосподарських наук

Куценко Василь Семенович доктор сільськогосподарських наук

Кожушко Неля Семенівна доктор сільськогосподарських наук

Балашова Галина Станіславівна доктор сільськогосподарських наук

Мялковський Руслан Олександрович доктор сільськогосподарських наук

Сидорчук Василь Іванович кандидат сільськогосподарських наук

Ільчук Роман Васильович доктор сільськогосподарських наук

Вишневська Ольга Володимирівна кандидат сільськогосподарських наук

Фурдига Микола Миколайович кандидат сільськогосподарських наук

 

Засновник:

  Національна академія аграрних наук України