Сектор механізації

Завідувач

Чабан Олександр Анатолійович

Історія розвитку лабораторії

Лабораторія заснована в 1968 році.

Працювали в лабораторії провідні вчені:

  • Дзюба Василь Іванович (1968-1982рр.)
  • Кононученко Валерій Васильович (1969-2004рр.)
  • Мороз Іван Харитонович (1985 – 2015рр.)

Основні напрями наукової роботи лабораторії

– Обґрунтування технологічних процесів і комплексу машин

– Розробляються вихідні вимоги та робочі органи і макетні зразки основних машин і пристроїв, які призначені для реалізації ресурсозберігаючої технології виробництва картоплі

– Дослідження механічного пошкодження бульб при створенні нових сортів картоплі у лабораторії селекції, які придатні для механізованого збирання

– Проводяться дослідження з вирощуванні картоплі при різній і комбінованій ширині міжрядь

– Вивчається вплив різних робочих органів та устаткування на характеристики бульб картоплі.

Основні наукові розробки, досягнення лабораторії

на базі серійного енергонасиченого трактора ХТЗ – 120 розроблений та виготовлений комбінований агрегат для суміщення технологічних операцій передсадивного обробітку ґрунту, локального внесення мінеральних добрив і садіння картоплі. Дослідженням встановлено, що зона впливу ущільнюючої дії ходових коліс трактора на грунт зменшується у 2 рази. В чотири рази менше руйнується грунт і пошкоджуються гребені.

На Бородянському екскаваторному заводі з участю науковців був виготовлений експериментальний зразок універсального подрібнювача картоплиння. Він забезпечує скошування і подрібнення картоплиння та видалення його на поверхню поля. Частка подрібненої маси складає 72,4%. Продуктивність агрегату 1,72га/год viagra precio. при швидкості руху7,6 км/год.

З метою підвищення механізації робіт та зменшення втрат продукції в процесі післязбиральної доробки картоплі розроблений та виготовлений експериментальний зразок стаціонарного картоплесортувального пункту. За базу взятий серійний сортувальний пункт КСП – 15В. Встановлено, що частка пошкодження бульб складає 1,8-3,1%. Втрати продукції – не більше 1,3%.

Для визначення механічного пошкодження бульб розроблений і виготовлений спеціальний пристрій.

Розроблена та виготовлена комбінована картоплесаджалка для визначення впливу різної ширини міжрядь і догляду за рослинами, густоти садіння картоплі на ріст і розвиток рослин, врожайність та вихід насіннєвої фракції бульб. Вона забезпечує технологічний процес з фракцією бульб до 100 мм і густотою садіння до 70 тис/га.

Розроблений та виготовлений пристрій  для визначення параметрів гребеня картоплі.

Подальші дослідження проводитимуться для виробництва картоплі підвищеної врожайності та зменшення негативних факторів що впливатимуть на здоров’я людини та природи.

Патенти України

0

Авторські посвідчення

0

Авторські посвідчення на винахід – 1366092, 1395180, 1428223, 1419586, 1424748, 1540692, 1516018, 1521311, 1535429, 1544196, 1613013, 1576004, 1683624, 1717004, 1773318, 1722275, 1813325, 1704667, 1727630, 1799531, 1806527, 1329638, 1303110.

Патенти України – 35942, 71701,  28277, 28279,  28278, 19343, 42412, 58688,70583, 73276, 73532.