ЗАВІДУВАЧ
ЛАБОРАТОРІЇ ПЕРВИННОГО НАСІННИЦТВА

Рязанцев Михайло Васильович

    Одним з найважливіших аспектів високоефективного картоплярства є використання насіннєвого матеріалу з показниками якості, які відповідають вимогам державних стандартів на насіннєву картоплю – ДСТУ 4013-2001, ДСТУ 4014-2001.
    У підвищенні ефективності картоплярства виключне значення належить вчасному сортооновленню насіннєвого матеріалу картоплі, можливість здійснення якого забезпечується лише за умови виробництва добазового та базового насіння в необхідних для України обсягах.
    Розробка способів та методів відтворення добазової та базової насіннєвої картоплі на основі матеріалу оздоровленого біотехнологічним методом та отриманого клоновим добором. Робота спрямована на інтенсифікацію виробництва насіннєвого матеріалу високих категорій за одночасного зменшення виробничих витрат. На основі результатів дослідження насіннєвої продуктивності в різних грунтово-кліматичних зонах визначають строки сортооновлення та сортозаміни щодо новостворених сортів селекції Інституту картоплярства. Проводиться пошук нових більш дієвих засобів захисту насіннєвої картоплі від повторного ураження вірусною інфекцією та досліджують регулятори росту з метою підвищення коефіцієнту розмноження для нарощення значних обсягів високоякісного садивного матеріалу.
    Оптимізація розмноження оздоровленого насіннєвого матеріалу, як вихідного, перш за все сортів власної селекції для забезпечення насіннєвих господарств України, дозволяє отримувати понад 100 тонн добазового насіння.
    Для здійснення сортозаміни та сортооновлення Інститутом та його мережею вирощується щороку до 4 тис. т насіннєвих бульб.