ВІДДІЛ ДОБАЗОВОГО, БАЗОВОГО НАСІННИЦТВА І ДІАГНОСТИКИ

    Завідувач відділу
    кандидат с.-г. наук Вишневська Ольга Володимирівна

Історія розвитку відділу

В 2003 році створено відділ оригінального елітного насінництва та інструментальної діагностики (нині лабораторія відтворення та оцінки якості насіннєвої картоплі) на який було покладено ведення науково-дослідної роботи спрямованої на методичне забезпечення і проведення досліджень щодо удосконалення прийомів і методів підвищення продуктивності та якості насіннєвої картоплі.

Завідувач – ВЕРМЕНКО Юрій Якович (11.09.1936 р. н.). З 1968 р. працював в Українському науково-дослідному інституті картопляного господарства (з 1991 р. Інститут картоплярства УААН,  ): старшим науковим співробітником лабораторії закритих районів (1968 – 1989), старшим науковим співробітником лабораторії первинного насінництва (1989 – 1996), провідним науковим співробітником лабораторії первинного насінництва (1996 – 2000), виконуючим обов’язки. завідуючого відділом насінництва (2000 – 2003), з 2003 р. – був завідуючий відділом оригінального насінництва та інструментальної діагностики.

В 1975 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності селекція і насінництво.

Юрій Якович автор наукових розробок з залучення та використання оздоровленого матеріалу в процесі відтворення еліти картоплі. Здійснював науково-методичне керівництво по відтворенню еліти картоплі та її репродукуванню в Україні.

В доробку вченого більше ста опублікованих наукових праць. Він співавтор 4 сортів картоплі (Забава, Надійна, Промінь, Загадка) та 2 винаходів

Нині завідувач відділу ВИШНЕВСЬКА Ольга Володимирівна

Основні наукові розробки, досягнення відділу

Лабораторією здійснено та запроваджено розробки, спрямовані на оптимізацію методів формування вихідного матеріалу та запропоновано скорочені трьох-, чотирирічні схеми відтворення еліти з використанням, як вихідного, отриманого біотехнологічним способом насіннєвого матеріалу.

Впроваджено дослідження щодо оптимальних строків сортозаміни та сортооновлення нових реєстрованих сортів у різних природно-кліматичних зонах України.

Проводиться моніторинг вірусних і мікоплазмових хвороб у зонах, де сконцентровано виробництво насіннєвої картоплі.

Налагоджено контроль латентного вірусного зараження оздоровленого матеріалу та добазового насіння, відтвореного на його основі із застосуванням імуноферментного аналізу.

Здійснюється науково-методичне забезпечення процесу відтворення еліти в елітгоспах та опорних пунктах з первинного насінництва Інституту картоплярства.

Значна увага приділяється виробництву насіннєвого матеріалу високих категорій нових сортів у міру внесення їх до Реєстру.

Робота проводиться безпосередньо в елітгоспах, а також шляхом розробки методичних рекомендацій з елітного насінництва, проведення науково-практичних семінарів, навчання в Інституті картоплярства.

Патенти

0