ВІДДІЛ ВІДТВОРЕННЯ ТА ОЦІНКИ ЯКОСТІ НАСІННЄВОЇ КАРТОПЛІ

    Завідувач відділом
    кандидат с.-г. наук Вишневська Ольга Володимирівна

Закінчила у 1989 р. Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «агрономія», кваліфікація – вчений агроном.

Трудова діяльність:

10.04.1989 – 1.08.1989 рр. – старший лаборант лабораторії рільництва Поліської дослідної станції ім. О.М. Засухіна Інституту картоплярства УААН (скорочена назва ПДС ім. Засухіна ІК УААН);

1.08.1989 – 1.11.1989 рр. – в.о. молодшого наукового співробітника лабораторії рільництва ПДС ім. Засухіна ІК УААН;

2.11.1989 – 2.01.1991 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії агрохімії ПДС ім. Засухіна ІК УААН;

2.01.1991 – 21.08.2002 рр. – старший науковий співробітник лабораторії технології ПДС ім. Засухіна ІК УААН (з 1996 по 1999 рр. – навчання в аспірантурі Інституту картоплярства за спеціальністю «рослинництво» без відриву від виробництва);

21.08.2002 – 13.10.2005 рр. – в.о. завідувача лабораторії насінництва картоплі ПДС ім. Засухіна ІК УААН;

15.05.2006 – 26.04.2007 рр. – в.о. наукового співробітника Поліського опорного пункту Інституту картоплярства УААН;

26.04.2007 – 31.12.2008 рр. – завідувач Поліськім опорним пунктом ІК УААН;

2.01.2009 – 1.07. 2009 рр. – заступник директора по науковій роботі та завідувач лабораторії агрохімії Поліської дослідної станції ім. О.М. Засухіна ІК УААН;

1.07. 2009 р. – завідувач лабораторії агрохімії Поліського дослідного відділення Інституту картоплярства УААН;

28.09.2011 – по теперішній час завідувач лабораторії оригінального, елітного насінництва та інструментальної діагностики Інституту картоплярства НААН.

Вишневська Ольга Володимирівна має науковий стаж 22 роки. Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю агрохімія.

Дисертаційна робота виконана на Поліській дослідній станції ім. О.М. Засухіна ІК УААН в 1996-1999 роках і захищена по темі «Урожай та якість картоплі при систематичному застосуванні добрив на дерново-слабкопідзолистому ґрунті Полісся України.» на спеціалізованій вченій раді Національного аграрного університету кабінету міністрів України 25 травня 2002 року.

Історія розвитку відділу

В 2003 році створено відділ оригінального елітного насінництва та інструментальної діагностики (нині лабораторія відтворення та оцінки якості насіннєвої картоплі) на який було покладено ведення науково-дослідної роботи спрямованої на методичне забезпечення і проведення досліджень щодо удосконалення прийомів і методів підвищення продуктивності та якості насіннєвої картоплі.

Завідувач – ВЕРМЕНКО Юрій Якович (11.09.1936 р. н.). З 1968 р. працює в Українському науково-дослідному інституті картопляного господарства (з 1991 р. Інститут картоплярства УААН,  ): старшим науковим співробітником лабораторії закритих районів (1968 – 1989), старшим науковим співробітником лабораторії первинного насінництва (1989 – 1996), провідним науковим співробітником лабораторії первинного насінництва (1996 – 2000), виконуючим обов’язки. завідуючого відділом насінництва (2000 – 2003), з 2003 р. – завідуючий відділом оригінального насінництва та інструментальної діагностики.

В 1975 р. йому присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника по спеціальності селекція і насінництво.

Юрій Якович автор наукових розробок з залучення та використання оздоровленого матеріалу в процесі відтворення еліти картоплі. Здійснює науково-методичне керівництво по відтворенню еліти картоплі та її репродукуванню в Україні.

В доробку вченого більше ста опублікованих наукових праць. Він співавтор 4 сортів картоплі (Забава, Надійна, Промінь, Загадка) та 2 винаходів

Нині завідувач відділом ВИШНЕВСЬКА Ольга Володимирівна

Основні наукові розробки, досягнення відділу

Лабораторією здійснено та запроваджено розробки, спрямовані на оптимізацію методів формування вихідного матеріалу та запропоновано скорочені трьох-, чотирирічні схеми відтворення еліти з використанням, як вихідного, отриманого біотехнологічним способом насіннєвого матеріалу.

Впроваджено дослідження щодо оптимальних строків сортозаміни та сортооновлення нових реєстрованих сортів у різних природно-кліматичних зонах України.

Проводиться моніторинг вірусних і мікоплазмових хвороб у зонах, де сконцентровано виробництво насіннєвої картоплі.

Налагоджено контроль латентного вірусного зараження оздоровленого матеріалу та добазового насіння, відтвореного на його основі із застосуванням імуноферментного аналізу.

Здійснюється науково-методичне забезпечення процесу відтворення еліти в елітгоспах та опорних пунктах з первинного насінництва Інституту картоплярства.

Значна увага приділяється виробництву насіннєвого матеріалу високих категорій нових сортів у міру внесення їх до Реєстру.

Робота проводиться безпосередньо в елітгоспах, а також шляхом розробки методичних рекомендацій з елітного насінництва, проведення науково-практичних семінарів, навчання в Інституті картоплярства.

Патенти

0