ВІДДІЛ НАУКОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

    ЗАВІДУВАЧ
    Калдараш Ольга Петрівна

  • Сектор проводить аналіз сучасного стану картоплярства, вивчення наукових основ економічних відносин і маркетингової діяльності виробників картоплі у ринкових умовах, визначення економічної та енергетичної оцінки технологічних процесів вирощування насіннєвої картоплі, розробка науково-економічних прогнозів, обґрунтування організаційно-економічних принципів розвитку ринку картоплі в Україні.
  • Розробка пропозицій щодо удосконалення економічних відносин у галузі картоплярства стосовно трансформування в ринкові умови АПК, дослідження організаційних та економічних умов формування й функціонування ринку насіннєвої картоплі при трансформуванні економіки до соціально орієнтованої.