ВІДДІЛ НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  ЗАВІДУВАЧ
  Шмунь Світлана Андріївна

В сучасних умовах системність, інтенсивність та глибина досліджень інноваційно-маркетингового супроводження та трансферу інновацій набувають стратегічного значення.

Основними напрямами діяльності відділу є:

 • – маркетингові дослідження у сфері інноваційної продукції інституту;
 • – науково-інформаційне супроводження науково-дослідних робіт;
 • – обробка інформаційних потоків в рамках оформлення і просування об’єктів інтелектуальної власності.

Напрацювання відділу в першу чергу полягають у:

 • – детальному вивченні стану галузі картоплярства та інновацій в Україні;
 • – аналізі впровадження завершених наукових розробок в АПВ;
 • – пропаганді наукових досягнень Інституту картоплярства;
 • – організації інформаційного, довідкового та бібліотечно-бібліографічного забезпечення науково-дослідних робіт;
 • – створення довідково-інформаційного фонду.

Всі науково-дослідні роботи інституту супроводжуються патентними дослідженнями, нові розробки захищені патентами на винаходи та свідоцтвами про державну реєстрацію сортів картоплі.