ЛАБОРАТОРІЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ

  ЗАВІДУВАЧ
  Олійник Тетяна Миколаївна,
  кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент

Картопля є одним із найбільш зручних об’єктів в культурі in vitro. Співробітниками лабораторії відпрацьовано методологію напрямів, апробовано та розроблено біотехнології, які полегшують та скорочують селекційний процес, це:

 • -гібридизація філогенетично віддалених видів, шляхом гібридизації соматичних клітин;
 • -отримання гаплоїдних рослин в культурі пилку та пиляків;
 • -отримання трансгенних рослин із стійкістю до хвороб, шкідників, гербіцидів;
 • -клітинна селекція (базується на спонтанній та індукованій мінливості культивованих клітин та тканин з метою підвищення продуктивності, стійкості проти хвороб, посухостійкості та терморезистентності);
 • – відпрацьована система тестів для відбору клітинних клонів та рослин-регенерантів, стійких до фітофторозу, сухої фузаріозної, кільцевої та мокрої гнилей;
 • – з метою вивчення каріотипової мінливості проводиться цитологічний аналіз рослин-регенерантів;
 • – з використанням культури тканин створено два сорти картоплі Ольвія та Фавор.

Створення безвірусного садивного матеріалу проводиться на основі виділення і культивування меристем у поєднанні з термо- і хіміотерапією. Розроблено модель системи звільнення рослин картоплі від вірусів, яка складається із 6 блоків-методів, що являють собою єдиний біотехнологічний процес.

На сьогодні в лабораторії підтримується Банк in vitro оздоровлених сортів, що налічує 240 зразків.