ВІДДІЛ БІОТЕХНОЛОГІЇ І БІОТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ

  Завідувач відділу
  кандидат с.-г. наук Купріянова Тетяна Миколаївна

  Науково-дослідна робота спрямована на розробку способів вегетативного розмноження оздоровленої картоплі в культурах іn vitro та in vivo з метою отримання рослинного матеріалу генетично ідентичного вихідній материнській рослині цінного сорту. Дослідження проводяться з оптимізації окремих процесів в культурі in vitro, адаптації рослин in vitro і отримання життєздатної розсади, мікробульб та мінібульб оздоровленої картоплі з високими потенціальними можливостями за одночасного зниження енерговитрат. В польових умовах вивчаються фактори впливу на збільшення коефіцієнту розмноження, в першу чергу регуляторів росту і отримання максимальної кількості стандартної насіннєвої фракції першої бульбової репродукції від рослин іn vitro при застосуванні краплинного зрошення.
  В результаті модифіковано живильне середовище для культури in vitro; визначено найбільш біологічно ефективні штучні джерела світла та удосконалено режим освітлення залежно від його інтенсивності та тривалості при розмноженні рослин in vitro та in vivo; розроблено спосіб одержання етіольованих мікробульб in vitro; визначено склад субстрату та вміст елементів живлення в розчині для регенерації рослин in vitro в умовах in vivo; розроблено спосіб одержання мінірозсади від рослин in vitro і на основі формується в умовах просторової ізоляції від джерел інфекції польовий бульбовий матеріал. Досягнуто коефіцієнта розмноження за дев’ять місяців 1 : 300000.
  Розроблено високоефективні способи розмноження та одержання різних форм оздоровленої картоплі для відтворення базового насіннєвого матеріалу за скороченими схемами.
  Оптимізовано умови зберігання оздоровлених мікро- та мінібульб для забезпечення високої схожості та енергії проростання в цілорічному циклі їх виробництва.
  Впроваджено механізовану технологію садіння та вирощування добазового садивного матеріалу на основі мікро- та мінібульб.