Звіт за 2021 рік

17 січня 2021 року директор Інституту картоплярства НААН Микола ФУРДИГА звітував з виконання програми наукових досліджень Відділення рослинництва ПНД 21 «Картоплярство». Короткий звіт Інституту картоплярства НААН про виконання програми наукових досліджень «Картоплярство» за 2021 рік обговорено та схвалено.

Схвалення Стратегії розвитку Інституту картоплярства НААН

28 грудня 2021 року відбулось  засідання Вченої ради Інституту картоплярства НААН, в ході якого було  схвалено Стратегію розвитку ІК НААН до 2025 року (протокол №14). Стратегією  визначено: основні засади, завдання, пріоритети і напрями розвитку установи як наукового центру «Картоплярство», який координує науково-дослідну роботу з культурою картоплі науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів; пріоритетні напрями досліджень…

Міжбібліотечний обмін

Відповідно до Порядку розповсюдження та обліку видавничої продукції науковими установами, співробітниками Інституту картоплярства НААН  здійснено міжбібліотечний обмін з науковими установами мережі НААН, Національними бібліотеками та освітніми закладами. Вченою радою ІК НААН рекомендовано розповсюдити монографію «Картоплярство: Методи оцінки якості» / За редакцією А.А. Бондарчука, Т.М. Олійник. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2021. – 456 с. В…

Заслуховування наукових звітів

20-22 грудня 2021 року в Інституті картоплярства НААН  відбулось заслуховування наукових звітів відділів та лабораторій за 2021 рік. Обговорено результати досліджень за завданнями ІІ рівня, що входять до ряду ПНД НААН та зазначено їхню актуальність і наукову новизну. Прийнято рішення щодо затвердження звітів з урахуванням зауважень та пропозицій рецензентів.

Отримано патенти на нові сорти картоплі

Інститут картоплярства НААН отримав майнові права інтелектуальної власності на сорти картоплі – Бажана та Володарка, про що свідчать охоронні документи – патенти на сорти рослин, які внесено до Державного реєстру патентів.

Підписання Меморандуму про співпрацю

14 грудня 2021 року директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига брав участь у зборах трудового колективу ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України», де відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Інститутом картоплярства НААН та ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП України» задля інтеграції наукових розробок в галузі картоплярства в навчальний процес. Для учасників заходу інститутом  презентовано наукоємну…

Участь директора ІК НААН Миколи Фурдиги в Стратегічній сесії

25 листопада 2021 року директор Інституту картоплярства Микола Фурдига брав участь в Стратегічній сесії з питання створення інноваційного кластеру функціональної їжі у сфері смарт-спеціалізації Київської області «Виробництво інноваційних харчових продуктів з вдосконаленими споживними якостями». На сесії розглянуто питання: – формулювання мети створення Кластеру; – створення ініціативної групи для керування процесом створення кластеру; – форми участі…

Суботник з благоустрою

За ініціативи директора Інституту картоплярства НААН Миколи Фурдиги 23 жовтня 2021 року на території інституту проведено суботник з благоустрою. Зокрема співробітниками установи, з ентузіазмом висаджено дерева, кущі, приведено до ладу клумби та газони. Дякуємо ДП « Клавдієвський лісгосп» за надані  саджанці дерев та  кущів,  а  інтернет- магазину  «Веснодар» —  за садивний матеріал квітів. Сподіваємось, що висаджені ялинки,…