Засідання вченої ради про передачу сортів картоплі до державного сортовипробування

2 листопада 2023 року відбулось засідання Вченої ради Інституту картоплярства НААН на якому розглянуто питання щодо передачі до державного сортування новостворених сортів картоплі. Повну характеристику списку сортів з деталізацією комплексу господарськи цінних показників представив завідувач відділу селекції кандидат сільськогосподарських наук Тактаєв Борис. Після детального обговорення Вченою радою ухвалено рішення щодо передачі двох сортів картоплі в…