Засідання Вченої ради ІК НААН

21 березня 2023 року в Інституті картоплярства НААН відбулось засідання Вченої ради згідно з порядком денним:   Про внесення змін до персонального складу Вченої ради Інституту картоплярства – доповідач Микола ФУРДИГА, директор, к.с.-г.н.   Щодо присвоєння вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 201 «Агрономія» Шевченко Т.В. – доповідач Наталія ЗАХАРЧУК, учений секретар, к.б.н.   Про…