Засідання Вченої ради ІК НААН

08 листопада 2022 року в Інституті картоплярства НААН  відбулось засідання Вченої ради з розгляду питань:   Про підтримання претендентів щодо участі у конкурсі на заміщення вакантних посад членів-кореспондентів та академіків НААН. Заслуховування звітів: лабораторії біотехнології щодо виконання завдання в рамках ПНД 14 «Біотехнологічні та молекулярно-генетичні методи поліпшення кількісних і якісних ознак рослин»; лабораторії імунітету та…