Наукові звіти аспірантів

30 червня 2021р. відбулось засідання Вченої ради Інституту картоплярства НААН, на якому заслухано наукові звіти аспірантів 2,3 та 4 років навчання за спеціальністю 201-Агрономія. Члени Вченої ради у виступах та обговоренні схвалили роботи аспірантів та відмітили актуальність і новизну досліджень. В дослідженнях використано сучасні молекулярно-генетичні методи та технології із застосуванням наночастинок в картоплярстві.