Лабораторія генетичних ресурсів

  ЗАВІДУВАЧ
  Гордієнко Валентина Василівна
  кандидат сільськогосподарських наук,
  старший науковий співробітник

  Більше 40 тисяч генів закодовано в геномі картоплі. Широке застосування віддаленої гібридизації із залученням диких і культурних диплоїдних видів, використання поліплоїдів і гаплоїдів останні десятиріччя стимулювало розвиток генетичних досліджень з картоплі.
  У лабораторії генетичних ресурсів розроблено теоретичні основи створення вихідного матеріалу на основі виділення та створення джерел та донорів  з ефективним генетичним контролем окремих або декількох ознак та залучення їх у селекційну практику, розроблено і  удосконалено способи та методи  подолання міжвидової несумісності картоплі при гібридизації. Вивчаються батьківські форми з використанням кластерного аналізу та комбінаційної здатності, продовжується вивчення нових видів картоплі з подальшою ідентифікацією  генів стійкості проти абіотичних та біотичних факторів. Створено багатовидові гібриди, які є донорами та джерелами  однієї або комплексу ознак.
  Сформовано колекцію генофонду картоплі, що нараховує 3038 зразків. Найширше в колекції представлено комерційні сорти – 1210 зразків, в тому числі української селекції – 257. Крім цього, до складу колекції входять 754 зразки 65 диких видів картоплі і 173 зразки культурних видів, що дозволяє забезпечити селекційний процес вихідним матеріалом.
  Шляхом міжвидової гібридизації отримано первинні та вторинні міжвидові гібриди, бекроси багатовидових гібридів. На основі бекросів створено сорти: Дніпрянка, Палітра, Завія, Щедрик, Базис, Околиця, Світоч, Солоха, Хортиця.
  На 2719 зразків колекції генофонду картоплі  сформовано паспортну базу даних в комп’ютерній інформаційній системі, яку занесено до Національного каталогу генетичних ресурсів рослин України і включено до баз даних Європейського міжнародного каталогу з генетичних ресурсів рослин EURISCO. Це забезпечує оперативний доступ користувачів до інформації про генетичну різноманітність картоплі.
  За період виконання програми «Генетичні ресурси рослин» для використання в наукових цілях та навчальному процесі передано 5937 зразків генофонду картоплі.