ЛАБОРАТОРІЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  ЗАВІДУВАЧ
  Донченко Віталій Анатолійович

 • Лабораторією проводиться організація рекламних заходів щодо пропаганди наукових розробок інституту, науково-інформаційних семінарів, конференцій, виставок.
  Напрями досліджень: проведення аналітико-синтетичної обробки інформаційних потоків з питань картоплярства; удосконалення системи інформаційного забезпечення галузі картоплярства; підвищення ефективності та результативності наукових досліджень; визначення шляхів патентної охорони та ліцензування результатів науково-дослідних робіт з картоплярства; визначення оптимальних параметрів функціонування картоплярства в ринкових умовах; розробка комплексних програм розвитку картоплярства; обґрунтування організаційно-економічних принципів розвитку ринку картоплі в Україні; вивчення ефективності організації виробництва з комплексною переробкою картоплі.
 • Щорічно :
 • – проводяться виставки, семінари, наради, курси;
  – друкуються статті в наукових та періодичних виданнях;
  – видається збірник “Картоплярство”, проспекти, листівки, буклети, рекомендації, інформаційні листи;
  – організовуються виступи на телебаченні та радіо;
  – надаються консультації з питань картоплярства.