Image is not available
Олійник Тетяна Миколаївна

Заступник директора з наукової роботи

  • Кандидат сільськогосподарських наук (1995). Старший науковий співробітник (2002). Доцент (2005). Лауреат премії УААН “За видатні досягнення в аграрній науці ” за цикл робіт “Фізіолого-біотехнологічні основи селекції та підвищення продуктивності картоплі” (1999). Нагороджена Почесною відзнакою Української академії аграрних наук (2013).
  • Заступник директора з наукової роботи, завідувач лабораторії біотехнології.
  • Має 146 наукових праць, патенти на винаходи та корисні моделі.
  • Основні напрямки наукової роботи:

    - Експериментальний андрогенез. Диплоїдні види картоплі представляють великий резерв генів корисних ознак, які відіграють ключову роль у покращенні господарсько -цінних і біохімічних показників сортів картоплі. Проте об’єднання геномів диких видів із тетраплоїдними сортами є великою проблемою внаслідок генетичної несумісності. Для подолання бар’єру несумісності передбачено розробку технології переведення сортів картоплі на диплоїдний рівень через культуру пиляків та пилку.

    - удосконалення науково-методичних основ отримання вільного від вірусів вихідного насіннєвого матеріалу картоплі.

    - оптимізація методів аналізу генетичної інформації картоплі для вирішення завдань: - детекції фітопатогенних мікроорганізмів, ДНК-ідентифікації сортів, маркування генів корисних ознак, виявлення генетично модифікованих інгредієнтів у рослинах з використанням методу полімеразно-ланцюгової реакції;
Slider