Image is not available
Борівський Анатолій Францович

Заступник директора з науково-інноваційної роботи, кандидат с.- г. наук

    Народився 25 вересня 1964 року в с. Писарівка Калинівського району Вінницької області.
    У 1993 році закінчив Вінницький державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю інженер-механік.
    В 2006 році закінчив аспірантуру Інституту цукрових буряків УААН за спеціальністю 06.01.9 – рослинництво.
    З 1996 року по 2000 рік працював головним інженером – завідуючим відділом механізації Дослідного господарства «Артеміда» Інституту цукрових буряків УААН, з 2000 року по 2003 рік – директором цього ж господарства. З 2003 року по 2007 рік працював директором ДП «ДГ «Нива» Інституту цукрових буряків УААН, а з 2007 року по 2009 рік – заступник директора по виробництву Інституту картоплярства УААН, завідувач лабораторією інтенсивних технологій.
    У 2012 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті цукрових буряків НААН.
    З 2009 року працює заступником директора з науково-інноваційної роботи Інституту картоплярства НААН.

    Високопродуктивне картоплярство за будь-яких форм господарювання  базується на досягненнях науково-технічного прогресу основними напрямами якого є:
   - розробка інноваційних, екологічно безпечних, ресурсо- зберігаючих технологій  вирощування картоплі за цільовим призначенням продукції  з врахуванням регіональних грунтово-кліматичних умов України;
   - проведення  досліджень по визначенню оптимальних доз добрив, варіантів підготовки грунту та догляду, густоти посадки, збирання урожаю;
   - визначення фізіологічного періоду спокою бульб, лежкості, стійкості до механічних пошкоджень  при механізованому збиранні .
    Внаслідок удосконалення існуючих і розробки нових технологічних процесів  розроблено операційну та ресурсозберігаючу технології виробництва картоплі в різних зонах України. В технології включено науково-дослідні розробки, які забезпечують підвищення урожайності, зниження затрат матеріально-технічних ресурсів та собівартості продукції.

Slider